Poradnia Naturalna

Przygotowanie do problemu żywieniowego

Aby tak zaprojektować dla Ciebie plan dietetyczny musimy dowiedzieć się o Tobie jako zwał. Wymagali się dowiedzieć jaki jest powód Twojej konsultacje u nas, jednak ponadto Twój stan zdrowia, pracę seksualna, charakter odrabianej funkcji, charakter mieszkania, dotychczasowe tryby żywieniowe. Przed wizytą warto przypomnieć sobie niezapomniane natomiast niedoceniane produkty/dania oraz zwyczajowo spożywane posiłki. Prosimy również o 3-dniowe notowanie spożywanych posiłków i uzupełnienie dzienniczka żywieniowego przed wizytą.

 

Przygotowanie do pomiarów 

W trakcie liczbie konsultacji dokonamy pomiarów takich jak: wielkość również kupa ciała, obwód paczki i bioder oraz obserwacje składu ciała. Ponadto w trakcie analizy składu mięsa potrzeba posiadać bose stopy. W owym punktu należy przyjechać w estetycznym ubraniu, tak żeby ważna istniałoby otwarcie zmierzyć rejony oraz poprowadzić ocenę. Na 2-3 godz. przed randką nie należy spożywać ogromnych posiłków, wypijać płynów i zakończyć się przed aktywnością fizyczną.

 

Przygotowanie do problemu zdrowotnego

Wywiad zdrowotny nosi na finale pouczenie o wywiadach ze zdrowiem, tak ażeby projekt zdrowy był kiedy prawidłowo przystosowany do Twoich potrzeb. Jeśli zawierasz w linijkę nowoczesne badania krwi (ogólne, cholesterol, obciążenia glikemiczne) spowoduj je. Pomoże nam wówczas misję, ponieważ będziemy zapamiętywali ścisłe wyniki, które są przeważnie nader bieżące w ustalaniu diety.